เปิดขาย: 1 - 30 มิถุนายน 2567
เข้าพัก: 1 กรกฏาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

ประเภทห้องพัก
ราคา/ห้อง/คืน
Deluxe Room Double Bed
1,800.-
Deluxe Room Twin Bed
1,800.-
Jacuzzi Deluxe Double Bed
3,500.-

เงื่อนไขและรายละเอียด :

  • Voucher มีอายุ 1 ปี เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
  • ต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน สำหรับวันศุกร์และเสาร์ ต้องสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้น วันหยุดต่อเนื่อง Long Weekend ไม่สามารถใช้ได้
  • ไม่สามารถ ยกเลิกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งเงื่อนไขให้ทราบ ล่วงหน้า
×
Please choose a destination ?