เปิดขาย: 1 - 30 มิถุนายน 2567
เข้าพัก: 1 กรกฏาคม - 31 ตุลาคม 2567

ประเภทห้องพัก
ราคา/ห้อง/คืน
Deluxe Room
1,200.-

เงื่อนไขและรายละเอียด :

  • สามารถระบุเข้าพักได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2567
  • สามารถระบุวันเข้าพักได้ทุกวัน
  • ไม่สามารถยกเลิกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งเงื่อนไขให้ทราบล่วงหน้า
×
Please choose a destination ?