เปิดขาย: 1 - 30 มิถุนายน 2567
เข้าพัก: 1 กรกฏาคม - 27 ธันวาคม 2567

ประเภทห้องพัก
ราคา/ห้อง/คืน
Deluxe Pool View
2,800.-
Deluxe Pool Access
3,500.-

เงื่อนไขและรายละเอียด :

  • สามารถระบุเข้าพักได้ ตั้ง 1 ก.ค. -27 ธ.ค. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน)
  • สามารถระบุวันเข้าพักได้ ทุกวัน ยกเว้น วันสงกรานต์ และ วันปีใหม่
  • ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินทุกกรณี
  • ไม่สามารถ นำพาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาพักภายในรีสอร์ท ทุกกรณี

กรณีมีคุณหนูเข้ามาพักด้วย ขอให้ชำระเงินตามเงื่อนไข ดังนี้

  • คุณหนูที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป นับเป็น 1 ผู้ใหญ่ ชำระเสริมในวันเข้าพัก -/ท่าน/คืน  (พร้อมอาหารเช้า)
  • คุณหนูที่มีอายุ ต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักกับครอบครัวได้โดยไม่ขออุปกรณ์เพิ่ม ชำระเพียงอาหารเช้า ดังนี้

–  มีความสูงไม่เกิน 90 ซม. ฟรีอาหารเช้า

–  มีความสูงตั้งแต่ 91-120 ซม. ชำระค่าอาหารเช้า 125 บาท

–  มีความสูงตั้งแต่ 121 ซม. ขึ้นไป ชำระค่าอาหารเช้า 250 บาท

×
Please choose a destination ?